Качество Клиновой ремень (AVX) Клиновой гладкий ремень Поликлиновой ремень Ремень ГРМ
Main » Řemen GRM (plyn rozvádějící mechanizmus)

Řemen GRM (plyn rozvádějící mechanizmus)

Řemen pro pohon plyn rozvádějícího mechanizmu je jednou z nejdůležitějších prvků motoru. Na jeho kvalitě a spolehlivosti záleží spolehlivý, bezporuchový a efektivní výkon motoru. Ozubený řemen pro synchronizaci provozu motoru a převodu výkonu používá ozubení, tj. vzájemné působení zubů řemenu a zubů řemenice.

Jelikož prodloužení takových řemenů není přípustné, protože při roztažení se změní krok řemenu, a tedy se naruší zahákování mezi řemenicí a řemenem, v konstrukci řemenu se používá vysoce kvalitní a velmi málo roztažitelný kord, který je obklopen gumovou směsí. Kord je pevně držen vnější vrstvou a základem řemenu. Při čemž příčně umístěné vrstvy kordové látky, které se nacházejí v dolním základu, významně zesilují příčnou pevnost řemenu. Zuby mají pokrytí z pogumované syntetické elastické látky, která je chrání proti opotřebení. Pro výrobu řemenů se používají gumy na bázi chloroprenového kaučuku nebo polyuretan.

Výhody řemenů Globelt
— velký převod výkonu
— výborná pružnost během cesty
— zesílená příčná pevnost
— plynulost chodu i při vysoké rychlosti
— odolnost proti opotřebení a klouzání
— dlouhá doba životnosti

Pozor!
— při instalaci řemenu přisně dodržujte pokyny výrobce aut
— dodržujte pravidelnost servisu dopravního prostředku
— nikdy neinstalujte již použitý řemen
— při nevhodném skladování a dopravě řemen může být poškozen
— spolehlivý provoz řemenu závisí na nastaveném napínaní